वक्तृत्व

यसमा कुनै सामान कसरी बनाउने वा कुनै ठाऊ कसरी जाने भनेर ब्याख्या गरेको हुने छ।

  • बग्गीया कसरी बनाऊने

  • भक्काको बारेमा

  • वैयल गाढाको बारेमा

  • पटिया कसरी बनाउने भन्ने बारे

  • तिहारको बारेमा

  • काठमाण्डौ देखी चिम्री कसरी जाने

  • ढकीया कसरि बुन्ने भन्ने बारे

  • अध्यात्मीक सम्बन्धी

  • शिक्षामा परिवर्तन