थारु सम्बन्धी श्रव्यदृष्य

यो पेजमा थारू समुदायमा भैसकेकका बिभिन्न फिल्म तथा गितको भिडियोहरू राखीने छ।