नाटक

थारु भाषामा रेकर्ड भएका बिभिन्न नाटकहरू यसमा समाबेश गरिनेछ।