गित

यस पेजबाट मध्य-पूर्विया थारु जातिहरूको विवाहमा गाइने विभिन्न प्रकारका गीतहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नु हुनेछ।

Thumbnail image