गित

यस पेजबाट मध्य-पूर्विया थारु जातिहरूको विवाहमा गाइने विभिन्न प्रकारका गीतहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नु हुनेछ।

  • पिया मेहा दिमाङ्‌गा

  • थारू संस्कृतिके गित

  • बिवाहके गित

  • बिवाहके गित

  • जमुना नदीके गित

  • स्याब न्याब थारु संस्कृतिके गित